Bình chọn 10 gương mặt Quả Cầu Vàng 2018

TS. Nguyễn Thúy Chinh, Công nghệ vật liệu mới
TS. Phạm Văn Việt, Công nghệ vật liệu mới
TS. Nguyễn Đại Hải, Công nghệ vật liệu mới
TS. Lê Vũ Hà, Công nghệ vật liệu mới
TS. Nguyễn Công Nguyên, Công nghệ môi trường
TS. Phạm Thị Phương Thùy, Công nghệ môi trường
TS. Đào Nguyên Khôi, Công nghệ môi trường
TS. Đào Sỹ Đức, Công nghệ môi trường
TS. Đinh Minh Quang, Công nghệ môi trường
SV. Lê Tử Khiêm, Công nghệ thông tin và Truyền thông
SV. Tôn Thất Vĩnh, Công nghệ thông tin và Truyền thông
ThS. Đào Như Ngọc, Công nghệ thông tin và Truyền thông
ThS. Đặng Hoàng Phú, Công nghệ y - dược
TS. Triệu Tiến Sang, Công nghệ y - dược
TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Công nghệ y - dược
TS. Vòng Bính Long, Công nghệ y - dược
ThS. Lê Bảo, Công nghệ sinh học
TS. Trịnh Kiều Thế Loan, Công nghệ sinh học
TS. Chu Đình Tới, Công nghệ sinh học

Ý kiến của bạn


HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN

1. Click chuột vào tên các ứng viên để xem thông tin chi tiết 
2. Quy trình bình chọn trực tuyến

a) Bình chọn cho ứng viên nào, vui lòng đánh dấu (tick) vào trước tên của ứng viên đó.
b) Bình chọn tối đa 10 ứng viên, trong đó mỗi lĩnh vực chọn tối đa 02 ứng viên (riêng lĩnh vực Công nghệ Môi trường chọn tối đa 03 ứng viên).
c) Tick vào ô "Tôi không phải người máy".
d) Ghi các ý kiến cá nhân (nếu có).
e) Click vào nút Gửi bình chọn.