Bình chọn 10 gương mặt Quả Cầu Vàng

TS. Đặng Đức Huy - Công nghệ môi trường
ThS. Nguyễn Duy Hà - Công nghệ y dược
TS. Trần Ngọc Đăng - Công nghệ y dược
TS. Đào Nguyên Khôi - Công nghệ môi trường
TS. Huỳnh Trọng Phước - Công nghệ vật liệu mới
CN. Hoàng Trung Hiếu - Công nghệ thông tin
TS. Lê Ngọc Liễu - Công nghệ môi trường
TS. Đinh Ngọc Thạnh - Công nghệ thông tin
TS. Lê Văn Lịch - Công nghệ vật liệu mới
TS. Võ Văn Giàu - Công nghệ sinh học
TS. Hồ Thanh Tâm - Công nghệ sinh học
TS. Nguyễn Thúy Chinh - Công nghệ vật liệu mới
TS. Phạm Tiến Đức - Công nghệ môi trường
ThS. Lê Quang Hiếu - Công nghệ thông tin
TS. Trần Nguyễn Hải - Công nghệ môi trường
TS. Trần Ngọc Tuấn - Công nghệ sinh học
TS. Trần Phương Thảo - Công nghệ y dược
TS. Nguyễn Duy Trinh - Công nghệ vật liệu mới
TS. Đoàn Lê Hoàng Tân - Công nghệ vật liệu mới
TS. Hoàng Văn Xiêm - Công nghệ thông tin


HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN

1. Click chuột vào tên các ứng viên để xem thông tin chi tiết  
2. Quy trình bình chọn trực tuyến
a) Bình chọn cho ứng viên nào, vui lòng đánh dấu (tick) vào trước tên của ứng viên đó.
b) Bình chọn tối đa 10 ứng viên, trong đó mỗi lĩnh vực chọn tối đa 02 ứng viên (riêng lĩnh vực Công nghệ Môi trường chọn tối đa 03 ứng viên).
c) Tick vào ô "Tôi không phải người máy".
d) Ghi các ý kiến cá nhân (nếu có).
e) Click vào nút Gửi bình chọn.