Bình chọn 10 gương mặt Quả Cầu Vàng

TS. NGUYỄN HOÀNG CHINH - Công nghệ sinh học
TS. HỒ THANH TÂM - Công nghệ sinh học
TS. CHỬ LƯƠNG LUÂN - Công nghệ sinh học
TS. BS. PHẠM LÊ DUY - Công nghệ y dược
TS. BS. ĐÀO VĂN TÚ - Công nghệ y dược
TS. NINH THẾ SƠN - Công nghệ y dược
TS. THẠCH THÀNH TRUNG - Công nghệ y dược
TS. LÝ QUANG VIỆT - Công nghệ môi trường
TS. TRẦN VĂN HUY - Công nghệ môi trường
TS. LÊ THỊ HƯƠNG - Công nghệ môi trường
TS. NGUYỄN VĂN HIẾU - Công nghệ thông tin
TS. NGUYỄN VĂN NGHĨA - Công nghệ vật liệu mới
TS. HUỲNH TRỌNG PHƯỚC - Công nghệ vật liệu mới
TS. NGUYỄN PHAN THẮNG - Công nghệ vật liệu mới
TS. ĐẶNG ĐỨC HUY - Công nghệ môi trường
TS. ĐOÀN LÊ HOÀNG TÂN - Công nghệ vật liệu mới
TS. NGUYỄN VĂN DŨNG - Công nghệ thông tin
ThS. MAI VĂN THANH TÂM - Công nghệ môi trường
TS. NGUYỄN THU PHƯƠNG - Công nghệ vật liệu mới
TS. HUỲNH THẾ THIỆN - Công nghệ thông tin


HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN

1. Click chuột vào tên các ứng viên để xem thông tin chi tiết  
2. Quy trình bình chọn trực tuyến
a) Bình chọn cho ứng viên nào, vui lòng đánh dấu (tick) vào trước tên của ứng viên đó.
b) Bình chọn tối đa 10 ứng viên, trong đó mỗi lĩnh vực chọn tối đa 02 ứng viên (riêng lĩnh vực Công nghệ Môi trường và Công nghệ Vật liệu mới chọn tối đa 03 ứng viên).
c) Tick vào ô "Tôi không phải người máy".
d) Ghi các ý kiến cá nhân (nếu có).
e) Click vào nút Gửi bình chọn.