Võ Quang Sáng

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

TS. Trần Ngọc Tuấn

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

Chử Lương Luân

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

Đào Văn Tú

Lĩnh vực: Công nghệ y dược

Nguyễn Xuân Thắng

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Nguyễn Tuấn Phước

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

NGUYỄN MINH DŨNG

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Trần Phương Lý

Lĩnh vực: Công nghệ y dược

TS. Lê Ngọc Liễu

Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

Phạm Kim Thành

Lĩnh vực: Công nghệ y dược

Nguyễn Thanh Tú

Lĩnh vực: Công nghệ y dược

Trần Thanh Quyên

Lĩnh vực: Công nghệ y dược

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

CN. Hoàng Trung Hiếu

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Lê Hoàng Anh

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Đặng Hữu Phúc

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

ThS. Lê Quang Hiếu

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Nguyễn Sinh Dũng

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

TS. Nguyễn Thúy Chinh

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

TS. Đào Nguyên Khôi

Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

Đoàn Văn Huấn

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

Nguyễn Hồ Mẫn Rạng

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Lâm Phước Thành

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

TS. Đinh Ngọc Thạnh

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

TS. Hồ Thanh Tâm

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

TS. Trần Ngọc Đăng

Lĩnh vực: Công nghệ y dược

Nguyễn Văn Huống

Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

Nguyễn Đình Cung Tiến

Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới

TS. Trần Phương Thảo

Lĩnh vực: Công nghệ y dược

Phan Lữ Chính Nhân

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

Nguyễn Hữu Tiền

Lĩnh vực: Công nghệ môi trường

Hồ Huy Quang

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin