I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Võ Quang Sáng
- Ngày sinh : 20/05/1988
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: ĐH Kỹ thuật Lê Qúy Đôn
- Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4

III. THÀNH TÍCH KHÁC

- Báo cáo khoa học tại Hội nghị Optics Frontier—The 6th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP 2014) - Báo cáo khoa học tại Hội nghị Optics Frontier—The 10th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP 2018) - Báo cáo khoa học tại Hội nghị CAEP 2015- Hội nghị toàn quốc về Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng lần 4 - Tham gia nghiên cứu 03 đề tài Khoa học cấp Nhà nước của Trung Quốc. - Học bổng toàn phần dành cho học sinh xuất sắc được nhà nước Việt Nam cử đi theo đề án 322 của Bộ giáo dục đào tạo năm 2007. - Học bổng toàn phần dành cho sinh viên xuất sắc chuyển tiếp cao học năm 2012 do Chính phủ nhà nước Trung Quốc cấp. - Học bổng toàn phần dành cho thạc sỹ tốt nghiệp giỏi chuyển tiếp nghiên cứu sinh năm 2016 do Chính phủ nhà nước Trung Quốc cấp. - Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” năm học 2017-2018 do Học viện Kỹ thuật Quân sự trao tặng.

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

- Giữ chức Chủ tịch Hội LHS Việt Nam toàn Thành phố Trùng Khánh khóa 2013-2015; - Là sinh viên Việt Nam xuất sắc toàn Thành phố Trùng Khánh năm học 2013-2014; - Giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHS Việt Nam tại ĐH Thiên Tân khóa 2017-2019; - Đại diện cho Việt Nam tham gia Hội LHS Quốc tế tại ĐH Trùng Khánh và ĐH Thiên Tân, Trung Quốc; - Giữ chức vụ Bí thư Chi bộ LHS Thiên Tân, Đảng ủy tại Trung Quốc, khóa 2018-2021. - Tham gia phản biện cho 03 tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục SCI ( Applied Optics, Optics Express, Optics Letters ); - Đại diện cho LHS quốc tế thành phố Thiên Tân tham gia Hội thảo khoa học Tiến sỹ học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2019; - Tham gia tổ chức một số hội thảo, hoạt động giao lưu học thuật tại Trung Quốc; - Tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa giới thiệu hình ảnh sinh viên Việt Nam với bạn bè quốc tế tại Trung Quốc; - Kết nối hợp tác nghiên cứu đào tạo giữa Trường Đại học Trùng Khánh, Đại học Thiên Tân với các trường đại học tại Việt Nam.