I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Nguyễn Sinh Dũng
- Ngày sinh : 06/12/1985
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Tổng Công ty CP Công trình Viettel
- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1

III. THÀNH TÍCH KHÁC

- Chiến sỹ thi đua cấp Tổng Công ty các năm 2014, 2015, 2016 - Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2017, 2018 - Có 5 sáng kiến, ý tưởng đã được công nhận và áp dụng vào thực tế

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

- Thường xuyên Phát động và tham gia hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Kêu gọi và đóng góp hỗ trợ đồng bào vùng cao trong mùa đông 2017, Tết 2018 - Kêu gọi và đóng góp hỗ trợ đồng bào lũ lụt tại các tỉnh Tây Bắc năm 2018, 2019