I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Nguyễn Đình Cung Tiến
- Ngày sinh : 03/08/1994
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc
- Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2. Báo cáo khoa học đã đăng/nhận đăng toàn văn hoặc được giải thưởng

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4

III. THÀNH TÍCH KHÁC

A/ Các bài báo khoa học KHÔNG thuộc lĩnh vực xét thưởng: 03 bài 1. 2016: “Tôn Nữ Liên Hương, Ly Anh Van, Nguyễn Đình Cung Tiến, Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Duy Thanh. Study on the chemical constituents of Physalis angulata L.” Journal of Science and Technology 54(2B) (2016) 32-37. Link: https://drive.google.com/open?id=1DRTq-LXk2Uk1Wvt0tcjwOi1wRHkrmSNY 2. 2016: “Tôn Nữ Liên Hương, Ly Anh Van, Nguyễn Duy Thanh, Nguyen Thi Thu Suong, Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Đình Cung Tiến. Chemical constituents of Physalis angulata L. (family Solanaceae).” Journal of Science Can Tho University 02 (2016) 46-49. Link: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-4890/baibao-28491.html 3. 2016: “Pham Vu Nhat, Dinh Cung Tien Nguyen, Nguyen Hoang Phuong. A DFT study of interactions between cis-[PtCl2(NH3)2] and cis-[PtCl2(iPram)(Hpz)] with nucleobase guanine.” Journal of Science Can Tho University 37 (2015) 97-107. Link: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-9990/baibao-16501.html B/ Giải thưởng - Excellent Research Award – Vietnamese Young Scientists in Korea Award 2019 Link: https://drive.google.com/open?id=1pDlWN2NSyHtCk2eslDN6TIXwxCIlBJzg - Giải Nhì – Hội nghị Nghiên cứu Khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ năm 2015 Link: https://drive.google.com/open?id=1jquNtSGu-lp5yBUh0eF2R5emewgIB8Vl C/ Học bổng 2012 - The Odon Vallet scholarship of Rencontres Du Vietnam (France-Vietnam) Link: https://drive.google.com/open?id=1lEvdT5AejyiOMhPTL-9V3E9_iQ9OPN7I

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

- Thành viên ban chấp hành Đoàn Khoa (Khoa học Tự nhiên, Đại học Cần Thơ), tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên . - Tham gia các hoạt động cộng đồng: thăm và tặng quà trẻ em nhiễm chất độc da cam, thăm và tặng quà người cao tuổi ở viện dưỡng lão, tham gia làm lồng đèn Trung thu cho trẻ em khó khăn, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, hiến máu nhân đạo,.. Link: https://drive.google.com/open?id=123b4vf7uVykxAN2hrOA5l5faRr0auQlR