I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: TS. Trần Ngọc Tuấn
- Ngày sinh : 16/10/1984
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Hoa  
- Đơn vị đang công tác: Shantou University
- Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

III. THÀNH TÍCH KHÁC

* Các bài báo khoa học KHÔNG thuộc lĩnh vực xét thưởng là tác giả/đồng tác giả [1] Phạm Minh Đức và Trần Ngọc Tuấn (2017) Vấn đề an toàn khi dùng thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản. Kiến thức chăn nuôi & Thủy sản, 1:41-45 (Q6) (https://drive.google.com/drive/folders/1gUEYYgx5KRin3yDk6LCNbVgXqEYyxkO6) [2] Phạm Minh Đức, Trần Thị Thu Hà, Huỳnh Văn Hiền và Trần Ngọc Tuấn (2016). Hiện trạng kỹ thuật và tài chính mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở tỉnh sóc trăng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8:114-120 (Q6) (https://drive.google.com/drive/folders/1gUEYYgx5KRin3yDk6LCNbVgXqEYyxkO6) [3] Phạm Minh Đức, Trần Thị Thu Thảo và Trần Ngọc Tuấn (2016) Phân thích khía cạnh kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi hàu cửa sông (Crassostrea rivularis) trong bè ở tình Bạc Liêu. Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam, 14(3):384-391 (Q6) (https://drive.google.com/drive/folders/1gUEYYgx5KRin3yDk6LCNbVgXqEYyxkO6) * Các chương trình, dự án, đề tài khoa học các cấp đang triển khai [1] Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước (Trung Quốc): A dietary fibre-supplemented gut microbiota enhances immune responses and short-chain fatty acids levels in the intestine of mud crab (Scylla paramamosain). Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Shantou. Thời gian thực hiện: 01/2019-12/2020. [2] Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ (Ủy ban Quản lý Sau Tiến sĩ quốc gia, Trung Quốc): Molecular mechanisms of prebiotics improving the gut health of mud crab (Scylla paramamosain). Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Shantou. Thời gian thực hiện: 11/2018-12/2020. [3] Thành viên chính đề tài cấp Nhà nước (Trung Quốc): The role and the molecular mechanism of mROS pathway mediated by ECSIT on the hemostasis of the hemolymph microbiota in mud crab. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Shantou. Thời gian thực hiện: 01/2019-12/2022. [4] Thành viên chính đề tài cấp Cơ sở (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Trung Quốc): 微生物菌剂及环保生物堆肥产品的开发与应用示范 (Tạm dịch: “Phát triển và ứng dụng vi sinh vật và các sản phẩm sinh học thân thiện với môi trường”). Cơ quan chủ trì: Trung tâm đổi mới công nghệ công nghiệp Hồ Bắc, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Thời gian thực hiện: 04/2017-04/2019. * Các Học bổng có giá trị đã được nhận [1] Học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc cho chương trình đào tạo tiến sĩ tại Trường Đại học Nông nghiệp Huazhong (Trung Quốc) (2011-2015) [2] Học bổng “Chương trình tài năng quốc tế” (Chinese Academy of Sciences President’s International Fellowship Initiative) của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cấp cho chương trình Nghiên cứu Sau Tiến sĩ tại Viện Thủy Sinh vật học, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (Trung Quốc) (2015-2017)

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

- Tham gia phản biện cho 08 tạp chí khoa học quốc tế, tiêu biểu có Frontiers in Microbiology (SCI, IF=4.259), Fish and Shellfish Immunology (SCI, IF=3.185), Aquaculture (SCI, IF=3.022) và Fish Physiology and Biochemistry (SCI, IF=1.729). - Nhận Giấy khen của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Trung Hoa về thành tích trong học tập và phong trào văn hóa, thể thao (năm 2015). - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Lưu học sinh Việt Nam tại TP Vũ Hán, Chi hội trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Huazhong (nhiệm kỳ 2012-2014). - Tham gia tích cực các hoạt động của Hội Lưu học sinh Việt Nam tại TP Vũ Hán (Lễ hội văn hóa quốc tế, chương trình “Sắc màu Việt Nam”, các giải thể thao thường niên) và các hoạt động do Trường Đại học Nông nghiệp Huazhong tổ chức (chương trình đón năm mới “We are one” từ năm 2012-2014, đạt Giải xuất sắc và Giải tổ chức tại cuộc thi ngâm thơ lần thứ 7 năm 2013).