I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: ThS. Lê Quang Hiếu
- Ngày sinh : 19/03/1989
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Viettel
- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2

2. Chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

STT Nội dung Phân loại Trách nhiệm Minh chứng (Link file, website ...)
1

3. Giải thưởng/Huy chương thuộc lĩnh vực xét chọn

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2

III. THÀNH TÍCH KHÁC

- Năm 2015: Bằng khen Tổng Cục Chính trị - https://drive.google.com/open?id=1I1kQaQjpIcQ8JGIhtbfX2XVM75xXfIru - Năm 2015: Bằng khen Bộ Quốc phòng. - https://drive.google.com/open?id=1QITgWJP6hZ1HILgM287ij_RiDKLcojpM - Năm 2018: Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. - https://drive.google.com/open?id=1RHnB0UYdBiluGdrR2-lHf4CFtEjRLrvq

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

- Là Trưởng Ban Giám khảo Olympic Tin học Quốc gia Việt Nam Khối Phần mềm nguồn mở trong 5 năm (2013-2018). - Kỹ sư chính phụ trách mảng Cloud trong Viettel. - Sáng lập và đại diện cộng đồng OpenStack tại Việt Nam với OpenStack Foundation/Tổ chức điện toán đám mây nguồn mở thế giới. - Sáng lập và đại diện cộng đồng OPNFV tại Việt Nam với OPNFV Foundation/Tổ chức ảo hoá mạng viễn thông thế giới. - BTC/BGK Olympic Tin học Sinh viên Quốc gia Việt Nam, khối Nguồn mở. - Uỷ viên thường vụ Chi hội Nguồn mở, Hội Tin học Việt Nam. - Tham gia phát triển, quản lý đội lập trình các dự án nguồn mở quốc tế: OpenStack, Prometheus, PowerDNS.. - Diễn giả quốc tế, trình bày 3 bài hội thảo tại các Summit ở Barcelona, Boston, Australia. Tháng 11 năm 2018, đại diện Viettel trình bày một bài về Distributed Tracing tại OpenStack Summit Berlin. Tháng 2 năm 2019, đại diện Viettel tham gia hội nghị Cloud and Data Center Convention Vietnam.