I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Đặng Hữu Phúc
- Ngày sinh : 13/09/1987
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Thành viên Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng, Viện tiên tiến khoa học vật liệu, Trường đại học Tôn Đức Thắng.
- Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2. Báo cáo khoa học đã đăng/nhận đăng toàn văn hoặc được giải thưởng

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2

3. Chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

STT Nội dung Phân loại Trách nhiệm Minh chứng (Link file, website ...)
1

III. THÀNH TÍCH KHÁC

- Thành viên chủ chốt đề tài đang triển khai Nafosted 2017 đợt 2(Mã số 103.03.2017.302), nhóm nghiên cứu 5 thành viên. Đề tài thuộc nhóm nghiên cứu cơ bản về vật liệu bán dẫn trong suốt dẫn điện loại p dựa trên nền SnO2. Màng dẫn điện trong suốt loại p SnO2 bằng cách đồng pha tạp kim loại và N để cải thiện tính chất điện và cấu trúc của màng. - Chủ nhiệm đề tài đang triển khai Nafosted 2019- đợt 1(Mã số: 103.03-2019.04), nhóm nghiên cứu 5 thành viên. Đề tài thuộc nhóm nghiên cứu cơ bản và triển khai ứng dụng cảm biến quang dựa trên cấu trúc dị thể p – SnO2 trên đế n Si. -Học bổng Vallet khối Sau Đại học dành cho NCS có thành tích xuất sắc 2017.

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Tham gia các hoạt động của Khoa Vật Lý khi còn là sinh viên, ví dụ như các cuộc thi học thuật như Big Bang,... và các buổi sinh hoạt ngoại khoá dã ngoại, hoạt động từ thiện, đón các tân sinh viên của Đoàn Khoa.