I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: TS. Phạm Tiến Đức
- Ngày sinh : 06/07/1984
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Lĩnh vực: Công nghệ môi trường
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2. Báo cáo khoa học đã đăng/nhận đăng toàn văn hoặc được giải thưởng

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình thuộc lĩnh vực xét chọn

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1

4. Chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

STT Nội dung Phân loại Trách nhiệm Minh chứng (Link file, website ...)
1
2

5. Giải thưởng/Huy chương thuộc lĩnh vực xét chọn

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1

III. THÀNH TÍCH KHÁC

- Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Nhà nước đang triển khai - Tham gia đào tạo: 05 thạc sĩ, 25 sinh viên, đang hướng dẫn 02 học viên cao học làm Luận văn, 03 sinh viên đang nghiên cứu khoa học, làm Khóa luận tốt nghiệp, 02 học sinh đạt giải Nhì cấp Quốc gia cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật cho học sinh phổ thông năm 2019, Đạt giải xuất sắc tại hội thảo quốc tế KSASF 2019. Hướng dẫn 01 sinh viên có đề tài đạt giải Nhì năm 2018 và 01 sinh viên có đề tài đạt giải Ba năm 2019, giải thưởng” Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ. Hướng dẫn 03 sinh viên đạt giải Nhất (3 năm liên tiếp 2017, 2018 và 2019) giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. - Tham gia ban biên tập 01 tạp chí quốc tế Scopus và tham gia phản biện cho 15 tạp chí quốc tế ISI/Scopus. - Ba lần được trao phản biện tiêu biểu của tạp chí quốc tế Q1 Journal of Environmental Chemical Engineering của nhà xuất bản Elsevier. - Học bổng sau Tiến sĩ dành cho nhà khoa học trẻ Tiêu biểu do quỹ Quốc tế Toshiba tài trợ năm 2018. Báo cáo xuất sắc tại Hội nghị khoa học toàn quốc về kiểm nghiệm an toàn thực phẩm lần thứ nhất tháng 12 năm 2010. Giải Nhì báo cáo Poster xuất sắc tại Hội thảo quốc tế Analytica Vietnam năm 2017.

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

- Tham gia các hoạt động của thanh niên, của Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (Mùa hè xanh tiếp sức mùa thi “Sắc xanh tự nhiên 2003, 2004 và 2005”, thanh niên tình nguyện vùng núi khó khăn huyện Đại Từ, Thái Nguyên hè năm 2005,..). - Trong thời gian học tập và công tác tại Nhật Bản, tổ chức nhiều cuộc giới thiệu về văn hóa Việt Nam cho các bạn Nhật Bản và bạn bè đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tích cực tham gia các hoạt động của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Được nhận khen thưởng của Đảng ủy Nhật Bản khen tặng Bí thư chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014,...