I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: NGUYỄN MINH DŨNG
- Ngày sinh : 21/11/1988
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Công ty An ninh mạng Viettel
- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2

2. Chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

STT Nội dung Phân loại Trách nhiệm Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8

3. Giải thưởng/Huy chương thuộc lĩnh vực xét chọn

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2

III. THÀNH TÍCH KHÁC

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG