I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Nguyễn Hồ Mẫn Rạng
- Ngày sinh : 13/07/1987
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Khoa Khoa học Kỹ Thuật Máy tính, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3

2. Báo cáo khoa học đã đăng/nhận đăng toàn văn hoặc được giải thưởng

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7

III. THÀNH TÍCH KHÁC

- Học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ của Trường Đại học Quốc Gia Singapore (NUS) từ 2012 – 2016 trị giá hơn 100,000 SGD - Số lượng trích dẫn của các bài báo công bố trên 200 lần (dựa theo thống kê trên Google Scholar) https://scholar.google.com.sg/citations?user=mhZDGu8AAAAJ&hl=en

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

- Tham gia ban cố vấn câu lạc bộ Trí tuệ nhân tạo dành cho sinh viên của Trường. - Trực tiếp tổ chức nhóm nghiên cứu và thực hiện đào tạo cho các bạn sinh viên kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cần thiết trong lĩnh vực nghiên cứu về xử lý ảnh, thị giác máy tính, và trí tuệ nhân tạo.