I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Chử Lương Luân
- Ngày sinh : 10 tháng 07 năm 1987
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Yeungnam, Hàn Quốc
- Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

III. THÀNH TÍCH KHÁC

1. Giải thưởng báo cáo poster xuất sắc nhất tại Hội nghị khoa học chuyên ngành Korean Society for Glycoscience, Korea diễn ra từ ngày 15 đến 16 tháng 01 năm 2018 2. Khen thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học Sunmoon dành cho nghiên cứu sinh có thành tích công bố bài báo khoa học xuất sắc trong khóa học, ngày 16 tháng 08 năm 2018. 3. Các Bằng khen đã được nhận: 01 bằng khen + Giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2016 do Trung Ương Hội Sinh Viên Việt Nam trao tặng + Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam vì Đã đạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”năm 2016 dành cho sinh viên Việt Nam ở nước ngoài theo quyết định số 265 QĐ/TWHSV, ngày 31 tháng 05 năm 2017. 4. Các Học bổng có giá trị đã được nhận: 04 học bổng 4.1. Học bổng Vallet năm 2010, ngày 02 tháng 09 năm 2010, do tổ chức Rescontres Du Vietnam (Gặp gỡ Việt Nam) trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập. 4.2. Học bổng Vallet năm 2011, ngày 03 tháng 09 năm 2011, do tổ chức Rescontres Du Vietnam (Gặp gỡ Việt Nam) trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập. 4.3. Học bổng Toshiba – Japan, tháng 03 năm 2012, do Tập đoàn Toshiba phối hợp cùng Đại Học Quốc Gia Hà Nội trao tặng vì học viên đã có thành tích xuất sắc trong học tập. 4.4. Học bổng Hanshin, ngày 09 tháng 10 năm 2016, do Tập đoàn Hanshin cấp vì Đã có những thành tích xuất sắc trong học tập và phát triển cộng đồng. 5. Các Giấy khen đã được nhận: 04 giấy khen 5.1. Giấy khen của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Hàn Quốc tặng vì Đã có những đóng góp tích cực trong phong trào thể dục thể thao của Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2015, Ngày 23 tháng 10 năm 2015. 5.2. Giấy khen của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tặng vì Đã có những thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển khối cộng đồng của người Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2015, Ngày 26 tháng 06 năm 2016. 5.3. Giấy khen của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Hàn Quốc tặng vì Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và nghiên cứu năm 2016, Ngày 09 tháng 10 năm 2016. 5.4. Giấy khen của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Hàn Quốc vì Đã có những đóng góp xuất sắc trong công tác hội và phong trào Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kì 2015-2017, Ngày 31 tháng 03 năm 2017. 6. Chứng nhận và kỉ niệm chương đã được nhận: 02 6.1. Chứng nhận và kỉ niệm chương của Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc vì Đã có những đóng góp xuất sắc trong công tác tổ chức hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 3 năm 2016 (ACVYS2016), Ngày 29 tháng 5 năm 2016. 6.2. Chứng nhận và kỉ niệm chương của Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc vì Đã có những đóng góp giá trị trong công tác tổ chức hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 6 năm 2019 (ACVYS2019), Ngày 26 tháng 5 năm 2019. Minh chứng thành tích: https://drive.google.com/file/d/1EmBbVCrRX3xdU4t18S5-CIUOCVtGrrvW/view?usp=sharing

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

- Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kì 2015-2017. - Chi hội trưởng Chi hội Sinh viên Việt Nam tại đại học Sunmoon nhiệm kì 2014-2015 và 2015-2016. - Đại diện Sinh viên Việt Nam tham gia Hội sinh viên quốc tế tại Đại học Sunmoon 2014-2017. - Tham dự diễn đàn mạng lưới sinh viên quốc tế do Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc-Châu Á (Korea-Asia Friendship Foundatioin) tổ chức vào thành 9 năm 2015. - Trưởng ban tổ chức vòng loại Đại hội thể dục thể thao Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc – Khu vực miền trung năm 2015. - Thành viên ban tổ chức Lễ Hội văn hóa Cộng đồng người Việt Nam tại thành Phố Daejeon năm 2015. - Ủy viên chủ chốt ban tổ chức Hội thảo Khoa học Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 3 năm 2016 (ACVYS2016). - Thành viên ban tổ chức vòng chung kết Đại hội thể dục thể thao Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2017. - Thành viên hội đồng khoa học Hội thảo Khoa học Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 6 năm 2019 (ACVYS2019). - Đồng chủ tọa lĩnh vực Y sinh học tại Hội thảo Khoa học Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 6 năm 2019 (ACVYS2019).