I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: TS. Đinh Ngọc Thạnh
- Ngày sinh : 07/09/1987
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: (1) Giáo sư tập sự, trưởng nhóm nghiên cứu mạng Internet vạn vật - Trường Đại Học Soongsil, Hàn Quốc (2) Nhà khoa học thỉnh giảng - Viện công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ (3) Nhà biên tập - Tạp chí IEEE Access (Q1) của Viện Kỹ Nghệ Điện và Điện Tử,
- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2. Báo cáo khoa học đã đăng/nhận đăng toàn văn hoặc được giải thưởng

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình thuộc lĩnh vực xét chọn

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1

4. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2

5. Chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

STT Nội dung Phân loại Trách nhiệm Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3

III. THÀNH TÍCH KHÁC

****** Các giải thưởng và bài báo khác 1. Giải thưởng chủ tọa phiên hội nghị xuất sắc, Higher Degree by Research Conference, Úc, 2015. Giấy chứng nhận: https://drive.google.com/drive/folders/1M0vfsczOcSDMNcsUw6vTZaI7lYHdIzbj?usp=sharing 2. Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2019, công trình "HỆ THỐNG VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ THÔNG MINH CHO VIỆC TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ INTERNET VẠN VẬT ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ ẢO HÓA CHỨC NĂNG MẠNG ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ TRONG MẠNG 5G VÀ TRÊN 5G" trong phần cá nhân đạt các giải thưởng quốc tế về khoa học công nghệ - Tuyển chọn và Biên tập bởi Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Liên Hiệp các Hội KH và KT Việt Nam, và Bộ Khoa Học Công Nghệ Minh chứng: https://drive.google.com/drive/folders/1M0vfsczOcSDMNcsUw6vTZaI7lYHdIzbj?usp=sharing 3. Giải thưởng bài báo xuất sắc nhất cho nghiên cứu sinh lĩnh vực mạng không dây, Hội nghị IEEE ICNP 2015 tại San Francisco, Mỹ. Tên công trình: Ngoc-Thanh Dinh and Tao Gu, "A Novel Metric for Opportunistic Routing in Heterogenous Duty-Cycled Wireless Sensor Networks," Proc. Of IEEE ICNP, San Francisco, USA, 2015. [Top conference in computer networking and telecom] Công trình này trình bày phương pháp đo lường hiệu xuất một cách hiệu quả cho việc định tuyến gói tin cho mạng Internet vạn vật Giấy chứng nhận: https://drive.google.com/drive/folders/1M0vfsczOcSDMNcsUw6vTZaI7lYHdIzbj?usp=sharing 4. Báo cáo mời 2019: Ngoc-Thanh Dinh,"Internet of Things (IoT): Applications, Enabling Technologies, and Research Challenges," The 6th Annual conference of Vietnamese young scientists (ACVYS), Seoul, South Korea, May, 2019. Giấy chứng nhận: https://drive.google.com/drive/folders/1M0vfsczOcSDMNcsUw6vTZaI7lYHdIzbj?usp=sharing ****** Các dự án khoa học cấp bộ hoặc tương đương trở lên với trách nhiệm là thành viên, thành viên chính 1. Thành viên chính: (giấy chứng nhận: https://drive.google.com/drive/folders/1wqgtjWCgJYxDwXs5yFpXoMxfANaH3qYC?usp=sharing) + Tên đề tài: Foundation for research on next-generation network and computing platform Phát triển nền tảng cho nghiên cứu về nền tảng mạng và máy tính thế hệ tiếp theo + Cấp: Nhà nước Thời gian tham gia: 2016.01~2018.02 + Nội dung: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kiến trúc tiềm năng để xây dựng nền tảng mạng và mạng máy tính thế hệ tiếp theo, thay thế cho mạng hiện tại và giải quyết các hạn chế của kiến trúc của mạng hiện tại, mục đích nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai xây dựng rộng rãi các ứng dụng Internet vạn vật và ứng dụng di động thực tế ảo trong tương lai. Thực thi đánh và xuất bản các đề xuất trên các tạp chí, đăng kí các bằng sáng chế, và đóng góp xây dựng chuẩn cho các tổ chức tiêu chuẩn. 2. Thành viên chính: (giấy chứng nhận: https://drive.google.com/drive/folders/1wqgtjWCgJYxDwXs5yFpXoMxfANaH3qYC?usp=sharing) + Tên đề tài: Development of open control based distributed structure mobile core network technology + Cấp: Bộ + Thời gian tham gia: 2016.01~2017.02 + Nội dung: Nghiên cứu xây dựng các kiến trúc và giao thức mạng phân tán nhằm nâng cao hiệu năng cho mạng lõi di động 5G thế hệ mới, đặc biệt hướng tới điều khiển mở để giúp cải tiến và nâng cao hiệu quả của việc điều khiển cũng như cấu hình các thiết bị mạng 5G 3. Thành viên chính: (giấy chứng nhận: https://drive.google.com/drive/folders/1wqgtjWCgJYxDwXs5yFpXoMxfANaH3qYC?usp=sharing) Tên đề tài: Machine-to-Machine Intelligent Communication Cấp: Nhà nước + Thời gian tham gia: 2015.09~2015.12 + Nội dung: Nghiên cứu phát triển các giao thức truyền thông thông minh, chất lượng cao giữa máy với máy và máy với người. Đặc biệt tập trung phát triển các giao thức định tuyến, giao thức truy cập đa năng, và tầng ứng dụng cho các thiết bị có tài nguyên hạn chế để nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng tốt cho các ứng dụng Internet vạn vật (IoT) sau này. Xây dựng những demo trên các thiết bị cảm biến theo dõi điều kiện môi trường và tương tác với các thiệt bị điều khiển. Đóng góp các giao thức vào xây dựng chuẩn giao tiếp máy cho các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế. 4. Thành viên: (giấy chứng nhận: https://drive.google.com/drive/folders/1wqgtjWCgJYxDwXs5yFpXoMxfANaH3qYC?usp=sharing) Tên đề tài: u-Zone's Intelligent Convergence Networking System Development Cấp: Bộ + Thời gian tham gia: 2011.01~2012.12 + Nội dung: Nghiên cứu phát triển mạng thông minh có độ hội tụ nhanh và có thể cung cấp kết nối mọi lúc mọi nơi 5. Thành viên chính: (giấy chứng nhận: https://drive.google.com/drive/folders/1wqgtjWCgJYxDwXs5yFpXoMxfANaH3qYC?usp=sharing) Tên đề tài: M2M based intelligent autonomous production machine research Cấp: Nhà nước + Thời gian tham gia: 2010.09~2013.06 + Nội dung: Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật tương tác thông minh giữa máy với máy (M2M) cho việc tự động hóa và phối hợp thông minh giữa các máy (máy công nghiệp, robot, các thiết bị trong nhà, các thành phần của một dây chuyền sản xuất). Tham gia đóng góp phát triển các giao thức giao tiếp truyền thông giữa máy với máy và máy với người, tham gia xây dựng chuẩn công nghệ M2M đóng góp cho các nhóm tổ chức tiêu chuẩn công nghệ quốc tế như 3GPP, IEEE, IETF 6LoWPAN, RPL WG, 802.15.4,…Thực hiện thiết kế và thực thi các nguyên mẫu (prototype) cho việc demo các công nghệ mới ************ Các học bổng có giá trị: 1. Học bổng toàn phần khóa học thạc sỹ tại đại học Soongsil, Hàn Quốc 2. Học bổng toàn phần khóa học tiến sỹ tại đại học Soongsil, Hàn Quốc 3. Học bổng toàn phần khóa học tiến sỹ tại đại học công nghệ Hoàng Gia Melbourne, Úc ************ Các Hoạt động khoa học kĩ thuật khác I. Các nơi công tác khác 1. Nhà biên tập, tạp chí IEEE Access (IF = 4.098, SCI Q1) của Viện Kỹ Nghệ Điện và Điện Tử, Mỹ Giấy chứng nhận: https://drive.google.com/drive/folders/1G9Q514XuM9qZMIHPESmZCfn7FGOw1DE-?usp=sharing 2. Nhà khoa học thỉnh giảng - Viện công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ Giấy chứng nhận: https://drive.google.com/drive/folders/1G9Q514XuM9qZMIHPESmZCfn7FGOw1DE-?usp=sharing II. Chủ tọa phiên báo cáo hội nghị khoa học trong nước và quốc tế 1. The Annual conference of Vietnamese Young Scientists – ACVYS 2019, Hàn Quốc, 2019 2. Higher Degree by Research Conference, Úc, 2015 Giấy chứng nhận: https://drive.google.com/drive/folders/1G9Q514XuM9qZMIHPESmZCfn7FGOw1DE-?usp=sharing III. Thành viên Hội đồng chương trình kỹ thuật (TPC) hội nghị khoa học Quốc tế 1. The 10th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2019, Hanoi – Halong bay Vietnam) 2. International Conference on Advanced Technologies for Communications (IEEE ATC) 2019 - Hanoi, Vietnam 3. International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019) – Danang, Vietnam 4. International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom2018) – Vietnam 5. International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC 2018) – USA 6. The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2018) – Vietnam 7. International Conference on Advanced Technologies for Communications (IEEE ATC) 2018 8. 2018 Tenth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018) - Vietnam IV. Thành viên hội đồng phản biện cho các tạp chí 1. IEEE Internet of Things (SCI, Q1) 2. IEEE Transaction on Mobile Computing (SCI, Q1) 3. IEEE Sensor Journal (SCI, Q1) 4. Elsevier Computer Network Journal (SCI, Q2) 5. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (SCIE, Q2) 6. International Journal of Distributed Sensor Networks (SCIE, Q2) 7. MDPI Sensors (SCIE, Q1) Giấy chứng nhận: https://drive.google.com/drive/folders/1G9Q514XuM9qZMIHPESmZCfn7FGOw1DE-?usp=sharing

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

1. Làm bí thư chi đoàn CT2D, đoàn khoa công nghệ thông tin, đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh. Tham gia tổ chức các hoạt động của đoàn và hội sinh viên của khoa (2007-2009). 2. Tham gia ban tổ chức ngày hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2012 và năm 2013 3. Tham gia dự án giáo dục nghề (ngôn ngữ và công nghệ) miễn phí cho các thanh niên chưa có việc làm tại tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, và tài trợ phòng lab học đa phương tiện tại trường đại học Thái Bình Dương, Nha Trang, và đại học Yersin, Đà Lạt - do chính phủ Hàn Quốc tài trợ năm 2014. 4. Tham gia hội thao sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2011, 2012, và 2013. 5. Là một trong những sinh viên quốc tế được chọn tham gia chương trình Korea Vision 2011, nhằm đóng góp ý kiến xây dựng cộng đồng và mối quan hệ giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN. 6. Tham gia chương trình Vì Hòa Bình trên đảo Dokdo giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, 2011. 7. Ban tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh ZOOBA cho các bạn trẻ Việt Nam giao lưu với người nước tại quận 1, TP Hồ Chí Minh (2007 - 2010), đồng tổ chức các hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ tại mái ấm Diệu Giác quận 2 và các mái ấm khác. 8. Tham gia chương trình gia đình đa văn hóa, gắn kết gia đình đa văn hóa tại Seoul, do thành phố Seoul và công ty MIRAE ASSET tổ chức, 2018. 9. Tham gia ban khoa học hội nghị các nhà khoa học trẻ Việt Nam, 2019 Các minh chứng: https://drive.google.com/drive/folders/1VI2wD0lPuV9vhbYNddgHgCymooIsyOzB?usp=sharing