I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: TS. Lê Ngọc Liễu
- Ngày sinh : 16/11/1984
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Đại học Quốc tế
- Lĩnh vực: Công nghệ môi trường
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình thuộc lĩnh vực xét chọn

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1

3. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1

4. Chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

STT Nội dung Phân loại Trách nhiệm Minh chứng (Link file, website ...)
1

5. Giải thưởng/Huy chương thuộc lĩnh vực xét chọn

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2

III. THÀNH TÍCH KHÁC

1) Các đề tài khoa học các cấp đang triển khai: - Đề tài liên kết với Đại học Edinburgh, Anh Quốc: Đồng chủ nhiệm https://drive.google.com/open?id=1AvNvytXVznuf83aoUlGDHaFeUxR4RdJ1 - Đề tài Nafosted: thư ký https://drive.google.com/file/d/1uEQMwmTrzZuPEdfvk3gf6o9tbxxEsWwv/view?usp=sharing - Đề tài cấp ĐHQG: chủ nhiệm https://drive.google.com/open?id=1KA9rtuQNz-3NBS04yjrGbad5szCjjGXE 2) Giải thưởng - Năm 2019: Chung kết quốc gia của giải thưởng ASEAN-US Science Prize for Women 2019 https://scienceprize4women.asean.org/index.php/team-members/dr-ngoc-lieu-le/ - Năm 2014: 100 nhà nghiên cứu/doanh nhân vào vòng chung kết cuộc thi Falling Walls Lab tại Berlin, CHLB Đức với đề tài “Đột phá trong năng lượng xanh”. Mục tiêu và giải pháp của đề tài nhằm chuyển hoá nguồn năng lượng từ nước biển đại dương thành điện năng. https://drive.google.com/file/d/10q12FRTQ7FuIlOCaREs4PtuncOacA0Sz/view?usp=sharing - Năm 2013: Giải thưởng “Green Talents” của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức với đề tài “Công nghệ màng lọc dùng để phân tách và tinh sạch nhiên liệu sinh học”. Mục tiêu và giải pháp của đề tài nhằm tìm kiếm một công nghệ mới giúp quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học càng “xanh” hơn. https://www.greentalents.de/awardees_awardees2013_ngoc-lieu-le.php http://cesti.gov.vn/chi-tiet/1217/su-kien-khcn/co-gai-viet-nam-rinh-giai-tai-nang-xanh-cua-duc - Năm 2010: Giải thưởng “IES Prestigious Engineering Achievement Award” của Viện Kỹ Sư Singapore cho đề tài “Công nghệ màng lọc cho sự phát triển nước và năng lượng bền vững vì một cuộc sống tốt đẹp hơn”. Mục tiêu và giải pháp của đề tài nhằm ứng dụng công nghệ màng lọc để giải quyết vấn đề nước và năng lượng ở Singapore. https://drive.google.com/open?id=1jpTXmzXJmj5CG4DEKG5kurYXWVhyltrB 3) Học bổng - Năm 2010-2014: Học bổng tiến sĩ toàn phần của AUN/Seed-Net https://drive.google.com/open?id=1GsjrbpH_2-4NLufC4Y35nnxWUGzYF72J - Năm 2003: Học bổng Hiệp hội Việt-Nhật dành cho sinh viên Đại học. https://drive.google.com/open?id=1ehRCbygQSLyQKx6H1y8PKkKeYRiV3d_-

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

1) Cộng đồng khoa học - Năm 2019: Diễn giả khách mời tại hội nghị “The 16th Pacific Polymer Conference (PPC16)”, Singapore. Link: http://pacificpolymer.org/public.asp?page=sympSS1.asp - Năm 2019: Diễn giả khách mời seminar “Công nghệ màng lọc trong xử lý nước” tại Đại học Edinburgh, Anh Quốc. - Năm 2014: Diễn giả khách mời seminar “Công nghệ màng lọc chuyển hóa năng lượng nước biển” tại Đại học Duisburg-Essen, CHLB Đức. - Năm 2015-nay: Phản biện cho các tạp chí khoa học (5 tạp chí Q1, 1 tạp chí Q2). 2) Hoạt động sinh viên: - Năm 2018 và 2019: Giám khảo cuộc thi “The Global Undergraduate Awards” (Giải thưởng Sinh viên Đại học Toàn cầu) của Ireland. - Năm 2018: Giám khảo cuộc thi “Tôi yêu khoa học” dành cho học sinh THCS, tổ chức bởi Báo Khăn Quàng Đỏ và Đơn vị Nghiên cứu Lâm Sàng Đại học Oxford. - Năm 2017: Giám khảo cuộc thi “Undergraduate Poster Competition” (Trình bày poster của sinh viên đại học) tại Hội nghị MRS (Material Research Science), tổ chức tại Phoenix, Hoa Kỳ. 3) Hoạt động cộng đồng khác: - Từ năm 2017 đến nay: tham gia và hỗ trợ Đơn vị Nghiên cứu Lâm Sàng Đại học Oxford (OUCRU) trong các chương trình “Kết nối khoa học cộng đồng”, bao gồm “Chat với nhà khoa học” và “Câu lạc bộ Khoa học” dành cho học sinh THCS, “Tranh biện khoa học” dành cho học sinh THPT và sinh viên đại học, viết bài cho chuyên mục “Tôi yêu khoa học” cho báo Khăn Quàng Đỏ. - Từ năm 2015 đến nay: tham gia quản lý Dự án Thực phẩm Cộng đồng, một dự án phi lợi nhuận xây dựng website cung cấp thông tin khoa học về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người Việt, đóng góp hơn 200 bài viết và 10 quyển e-book về các chủ đề Dinh dưỡng cho mẹ và bé, Dị ứng thực phẩm, Thực phẩm chức năng, v.v. Link: https://thucphamcongdong.vn/author/lieulac - Năm 2002: tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, tỉnh Bến Tre.