I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
- Ngày sinh :
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc:  
- Đơn vị đang công tác:
- Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

III. THÀNH TÍCH KHÁC

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG