I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Phạm Kim Thành
- Ngày sinh : 02/09/1988
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc:  
- Đơn vị đang công tác: Bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc
- Lĩnh vực: Công nghệ y dược
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

III. THÀNH TÍCH KHÁC

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG