I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Đoàn Văn Huấn
- Ngày sinh : 20/3/1986
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Đại học Bristol, Vương quốc Anh
- Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8

2. Báo cáo khoa học đã đăng/nhận đăng toàn văn hoặc được giải thưởng

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4

3. Chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

STT Nội dung Phân loại Trách nhiệm Minh chứng (Link file, website ...)
1
2

III. THÀNH TÍCH KHÁC

1. Các giải thưởng thuộc lĩnh vực xét chọn - Inspirational Bristol Scientist. Giải thưởng do Đại học Bristol dành cho nghiên cứu sinh (lựa chọn từ 8 trong hơn 12,000 nghiên cứu sinh) có những thành tích nghiên cứu nổi bật, và những đóng góp trong việc đẩy mạnh giáo dục STEM hướng tới cộng đồng, 9/2019. - Bristol PLUS Award. Giải thưởng do Đại học Bristol dành cho sinh viên tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa trong quá trình học tập, nghiên cứu (hàng năm, chỉ có 700 trên tổng số 23,000 sinh viên được giải thưởng), 6/2017. 2. Bài báo khoa học đã đăng không thuộc lĩnh vực xét thưởng - Valeska P. Ting & Huan V. Doan, Use of waste TPA in the synthesis of a metal organic framework (MOF) for use in hydrogen storage, Oil Refining and Petrochemical Engineering (ORPE-2014) conference, 47-53, 2014. - Son V Ho and Huan V. Doan, The potential of continuous oscillatory flow reactors in biodiesel reaction, Oil Refining and Petrochemical Engineering (ORPE-2014) conference, 181-189, 2014. - Đoàn Văn Huấn, Phạm Xuân Núi, Lương Văn Sơn, Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác Pt-CuO/γ–Al2O3 từ chất xúc tác thải bỏ trong phân xưởng reforming của nhà máy lọc dầu Dung Quất (2013), tr.12-17. - Doan Van Huan, Pham Xuan Nui, Luong Van Son, Regeneration of spent reforming catalysts in Dung Quat Refiner and using the new synthesized catalyst in selective oxidation of Carbon monooxide (CO) (2012), Proceedings of the International Conference Petroleum Technology and Human Resources, p. 92-93. - Doan Van Huan, Ngo Thi Hanh, Assessing the quality of some Viet Nam crude oil and selecting the optimized feed for the crude distillation unit of Dung Quat Refiner based on process simulation Promax (2012), Proceedings of the International Conference Petroleum Technology and Human Resources, p. 90-91. - Đoàn Văn Huấn, Phạm Xuân Núi, Tối ưu hóa quá trình hydrotreating phân đoạn dầu nặng dựa trên phần mềm mô phỏng Aspen Hysys (2010), Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 19, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Quyển 5, tr. 112-117. - Phạm Xuân Núi, Đoàn Văn Huấn, Tổng hợp, đặc trưng và khảo sát hoạt tính xúc tác CuO/meso-Al2O3 trong phản ứng chuyển hóa ancol benzylic thành benzandehit (2009), Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, chuyên ngành Lọc - Hóa dầu, tr. 23-29. - Phạm Xuân Núi, Đoàn Văn Huấn, Dương Viết Cường, Điều chế biodiesel bằng phản ứng este hóa axit palmitic trên xúc tác superaxit rắn ZrO2/SO42- (2009), Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ IV, TP. Hải Phòng, tr. 528-537. - Hoàng Đỗ Quyên, Đoàn Văn Huấn, Lê Bá Cường, Vũ Thị Quỳnh Trang, Trần Trung Nam, Nghiên cứu quá trình nhiệt phân cao su phế thải bảo vệ môi trường (2008), Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất, tr. 217-224. 3. Đề tài khoa học cấp Bộ đã nghiệm thu không thuộc lĩnh vực xét thưởng. - Nghiên cứu tái chế xúc tác CoMo/Al2O3 đã qua sử dụng từ quá trình hydroprocessing của nhà máy lọc dầu cho quá trình hydro hóa khử lưu huỳnh (KC.02/11-15). Phân loại: D1. Trách nhiệm: Thành viên. Minh chứng: https://drive.google.com/file/d/1T-PFGEafxB6gpk2lVyzrAkTKiMysMLxn/view?usp=sharing - Nghiên cứu chế tạo màng nanocomposite từ chitosan và đất sét montmorillonite ứng dụng để xử lý thuốc nhuộm và các ion kim loại nặng trong nước thải công nghiệp (B2012-02-09). Phân loại: D2. Trách nhiệm: Thành viên. Minh chứng: https://drive.google.com/file/d/1KP7rN4r9SYBqqDK0AJesdzDvdhNyhkk-/view?usp=sharing - Bước đầu đề xuất quy trình chế tạo 1 số ete cation tinh bột từ tinh bột sắn ngô thương phẩm sử dụng để xử lý nước thải công nghiệp (T11-08). Phân loại: D3. Trách nhiệm: Thành viên. Minh chứng: https://drive.google.com/file/d/1XvjhX3Y8DCghQ2NIwYg05QoJ0x8pTPZy/view?usp=sharing 4. Báo cáo khoa học tại các hội nghị quốc tế không thuộc lĩnh vực xét thưởng - Defective hierarchical porous copper-based metal-organic frameworks synthesised via facile acid etching strategy. Báo cáo tại hội thảo Metal-organic frameworks 2018 (MOF2018) tại Auckland, New Zealand, 12/2018. - Controlled formation of hierarchical metal-organic frameworks using CO2 expanded solvent systems. Báo cáo tại hội thảo New directions in porous crystalline materials: Faraday Discussion tại Edinburgh, Vương quốc Anh, 6/2017. - Synthesis and characterisation of a novel porous material. Báo cáo tại hội thảo 11th International Symposium on the Characterization of Porous Solids (COPS-XI) tại Avignon, Pháp, 5/2017. - Porous materials in sustainability. Báo cáo tại hội thảo Student-led conference in sustainable development tại Đại học Bristol, Anh, 3/2017. 5. Học bổng hỗ trợ đào tạo đã được nhận - Queen’s School Scholarship của Đại học Bristol, năm 2016, hỗ trợ học phí đào tạo tiến sĩ năm 2016-2019. - University Graduate School Scholarship của Đại học Bath, năm 2014, hỗ trợ học phí đào tạo thạc sĩ nghiên cứu năm 2014-2015. - Học bổng 911 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, năm 2013, hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí đào tạo tiến sĩ năm 2014-2018. 6. Quỹ đề tài nghiên cứu tại nước ngoài đã được nhận - International Strategic Funding (ISF), của Đại học Bristol, năm 2018, hỗ trợ dự án hợp tác nghiên cứu tại Trường RMIT, Úc, 11/2018. Đề tài: Testing of novel hierarchical metal-organic frameworks for innovative catalyst technologies 7. Quỹ hỗ trợ tham dự hội thảo đã được nhận - Colston Research Society Travel Award của Bristol Doctoral College, tài trợ phí tham gia hội thảo 3rd International Conference on Metal Organic Frameworks and Porous Polymers (EuroMOF 2019) tại Paris, Pháp, năm 2019. - Travel Bursaries for PhD students bởi UK Science and Technology Facilities Council, tài trợ phí tham gia hội thảo European Conference on Neutron Scattering (ECNS 2019) tại St Petersburg, Nga, năm 2019. - Travel Bursaries for PhD students bởi International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), tài trợ phí tham gia hội thảo Emerging Material Technologies Summit (EMTS) tại Hà Nội, Việt Nam, năm 2018. - Travel Grants for PhD Students and Early Career Scientists bởi Royal Society of Chemistry, tài trợ phí tham gia hội thảo 85th IUVSTA Workshop on Nanoporous Materials for Green Energy Conversion and Storage tại Graz, Áo, năm 2018. - Research Student Conference Fund bởi Institute of Physics (IOP), tài trợ phí tham gia hội thảo 8th International Workshop in Characterization of Porous Materials (CPM8) tại Florida, Mỹ, năm 2018. - Alumni Foundation Conference Travel Award, tài trợ phí tham gia hội thảo 11th International Symposium on the Characterization of Porous Solids (COPS-XI) tại Avignon, Pháp, năm 2017. 8. Các bằng khen đã được nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm học 2010-2011. https://drive.google.com/open?id=18NwKxXHpsT59DDJWMuwmoxlQUivnWXzY

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

1. Tham gia cuộc thi STEM for BRITAIN 2019 Trình bày đề tài nghiên cứu tới các thành viên Quốc hội Vương quốc Anh tại Westminster trong cuộc thi danh giá STEM for BRITAIN 2019. Hàng năm, 200 nghiên cứu viên xuất sắc nhất tại các trường Đại học được lựa chọn (trong tổng số hơn 2000 hồ sơ) để trình bày kết quả nghiên cứu tại nhà Quốc hội. Cuộc thi được tổ chức với mục đích tạo sự liên kết và thể hiện mối quan tâm đặc biệt của chính phủ Anh (đại diện bởi các nghị sĩ Quốc hội) đối với nghiên cứu khoa học tại các trường Đại học (đại diện bởi các nghiên cứu viên có đam mê và những thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học). https://www.bristol.ac.uk/news/2019/march/huan-doan-to-present-research-to-parliament.html 2. Tham gia cuộc thi 3-Minute Thesis 2017 3-Minute Thesis là một cuộc thi dành cho các nghiên cứu sinh tại các trường đại học trên thế giới (cuộc thi có xuất phát từ Đại học Queensland, Úc). Trong cuộc thi này, ứng viên từ nhiều chuyên ngành khác nhau được yêu cầu tóm lược và trình bày đề tài nghiên cứu trong 3 phút. Cuộc thi được tổ chức với mục đích thúc đẩy nghiên cứu học thuật trong các trường đại học thông qua sự nhiệt huyết và trình bày sáng tạo của các ứng viên. Trong cuộc thi năm 2017, tôi đã chinh phục được nhiều khán giả và lọt vào vòng bán kết tại Đại học Bristol. 3. Tham gia làm đại sứ tình nguyện STEM tại Anh Tham gia các hoạt động quảng bá STEM (Science, Technology, Engineering and Math) tại các sự kiện cộng đồng tại UK (Cheltenham Science Festival 6/2015 và Bath Taps into Science 4/2015). Trong các sự kiện này, tôi đã cùng các bạn đồng nghiệp thiết kế các mô hình thí nghiệm đơn giản hóa các nghiên cứu đang thực hiện tại trường. Các thí nghiệm này được giới thiệu tới các bạn học sinh (dưới 15 tuổi) nhằm giải thích tầm quan trọng của công nghệ hóa học trong phát triển bền vững.