I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: TS. Đào Nguyên Khôi
- Ngày sinh : 2/9/1985
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM
- Lĩnh vực: Công nghệ môi trường
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2. Báo cáo khoa học đã đăng/nhận đăng toàn văn hoặc được giải thưởng

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình thuộc lĩnh vực xét chọn

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1

4. Chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

STT Nội dung Phân loại Trách nhiệm Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5
6

III. THÀNH TÍCH KHÁC

* Thành tích cấp Quốc gia: - Năm 2018, Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, do Ban chấp hành Trung ương Đoàn khen tặng. * Thành tích cấp Bộ, ngành: - Năm 2014, Bằng khen của Ban Giám đốc ĐHQG TP.HCM về việc có thành tích công bố khoa học năm học 2012-2013. - Năm 2015, Bằng khen của Ban Giám đốc ĐHQG TP.HCM về việc có thành tích công bố khoa học năm học 2013-2014. - Năm 2018, Bằng khen của Ban Giám đốc ĐHQG TP.HCM về việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018. * Thành tích cấp Tỉnh, thành phố: - Năm 2014, Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm học 2013-2014, do Thành Đoàn TP.HCM khen tặng. * Thành tích khác: - Hướng dẫn hoàn thành tốt nghiệp cho 23 sinh viên đại học và 10 học viên cao học. - Hội viên của Hiệp hội Kỹ sư dân dụng Nhật Bản (JSCE) và Hiệp hội Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường nước (IAHR) - Phản biện cho các tạp chí trong danh mục ISI: Hydrological Sciences Journal, Water and Enviroment Joural, Water Resources Management, International Journal of River Basin Management, Science of Total Environment. - Thành viên Ban tổ chức Hội thảo “4th International Young Researchers Workshop on River Basin Environment and Management”, 12-13 Nov 2016, VNU-HCM University of Science, HCMC, Vietnam. - Thành viên Hội đồng khoa học của Hội thảo “37th IAHR World Congress”, 13-18 Aug 2017, Kuala Lumpur, Malaysia. - Thành viên Hội đồng khoa học của Hội thảo “5th International Young Researchers Workshop on River Basin Environment and Management”, 28-29 Oct. 2017, Universiti Malaysia Pahang, Malaysia.

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

- Tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước thông qua việc tham gia giảng dạy, hướng dẫn tốt nghiệp cho sinh viên, học viên cao học ở các Trường/ Viện thành viên trực thuộc ĐHQG TP.HCM; - Đóng góp gián tiếp đến việc thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho người dân ở Tây Nguyên và ĐBSCL thông qua việc chủ trì và tham gia các đề tài nghiên cứu các cấp về lĩnh vực này; - Tham gia đóng góp Quỹ học bổng cho sinh viên học tập khá giỏi có hoàn cảnh khó khăn, Cuộc thi Lốc Xanh của Khoa Môi Trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM; - Thành viên Hội đồng khoa học của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ hỗ trợ các hoạt động chuyên môn như Chương trình Vườn Ươm, hỗ trợ tổ chức hội thảo tập huấn cho các nhà nghiên cứu trẻ; - Đóng góp cho các hoạt động của cộng đồng khoa học trong và ngoài nước bằng việc tham gia phản biện cho các tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước.