I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Nguyễn Xuân Thắng
- Ngày sinh : 10/09/1991
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel
- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1

III. THÀNH TÍCH KHÁC

- Sáng chế đã công báo: + Phương pháp và khối lấy mẫu công suất trung bình lớn nhất trong xử lý bù méo phi tuyến. Ngày công báo: 26/04/2018. Số: 1-2017-04802 + Phương pháp điều khiển cân bằng động hệ số khuếch đại và bộ điều khiển. Ngày công báo: 27/08/2018. Số: 1-2018-02543 + Phương pháp và hệ thống tự động tính toán độ trễ tín hiệu dựa trên tính tương quan của hai tín hiệu trong thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Ngày công báo: 27/08/2018. Số: 1-2018-02600 + Phương pháp và khối bù công suất ổn định chỉ số ACLR của các thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Ngày công báo: 26/11/2018. Số: 1-2017-04879 + Phương pháp và hệ thống điều chỉnh tỷ lệ nén tín hiệu theo sự biến đổi chất lượng của bộ khuếch đại công suất. Ngày công báo: 25/02/2019. Số: 1-2018-02599 + Phương pháp và hệ thống tái sử dụng khóa mã để đảm bảo thông lượng trong kịch bản mã hóa khối đa luồng. Ngày công báo: 25/03/2019. Số: 1-2019-00356

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG