I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Phước
- Ngày sinh : 04/12/1985
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel
- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

III. THÀNH TÍCH KHÁC

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

+ Tham gia giảng dạy DSP sử dụng FPGA cho các doanh nghiệp, trường đại học có nhu cầu (Vietso Petro, trường ĐH Công nghiệp TP. HCM, Trung tâm Centic, các công ty start up…) + Hướng dẫn Sinh viên các trường Đại Học tại TP. HCM (Bách Khoa, CNTT, Tôn Đức Thắng…) trong việc thực tập và hoàn thành Luận Văn Tốt nghiệp