I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Nguyễn Văn Huống
- Ngày sinh : 7/6/1985
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: kinh  
- Đơn vị đang công tác: Viện Công nghệ mới, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng
- Lĩnh vực: Công nghệ môi trường
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Bài báo khoa học đã đăng/nhận đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4
5

2. Chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

STT Nội dung Phân loại Trách nhiệm Minh chứng (Link file, website ...)
1
2
3
4

3. Giải thưởng/Huy chương thuộc lĩnh vực xét chọn

STT Nội dung Phân loại Số tác giả Tác giả chính Minh chứng (Link file, website ...)
1

III. THÀNH TÍCH KHÁC

- Năm 2018: Bằng khen, QĐ số 1994/QĐ-VKHCNQS ngày 10/12/2018; Viện Khoa học và Công nghệ quân sự - Năm 2018: Sở hữu chí tuệ : “Quy trình xử lý nước thải từ dây chuyền sản xuất thuốc gợi nổ diazodinitrophenol”, Quyết định 62767/QĐ-SHTT ngày 31/8/2018 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc chấp nhận đơn hợp lệ và được công báo tại tập 367 A tháng 10 năm 2018 - Năm 2018: Bằng khen giải nhì giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt Nam, QĐ số 1411/QĐ-LHHVN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Đoàn chủ tịch Hội đồng trung ương liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. - Năm 2019: Chứng nhận giải nhất tuổi trẻ trong quân đội lần thứ 19, năm 2018, QĐ số 776/QĐ-TC, ngày 9/05/2019; Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam - Năm 2019: Chứng nhận giải khuyến khích tuổi trẻ trong quân đội lần thứ 19, năm 2018, QĐ số 776/QĐ-TC, ngày 9/05/2019; Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam - Năm 2019: Bằng khen QĐ số 141/QĐ-TWĐTN, ngày 13/5/2019; Ban chấp hành Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Bằng lao động sáng tạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. - Năm 2019: Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo, QĐ số 141/QĐ-TWĐTN, ngày 06/5/2019; Ban chấp hành Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Trên cương vị Phó bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, đã tích cực trong hoạt động công tác Đoàn (được tặng Bằng khen của Viện Viện Khoa học và Công nghệ quân sự vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018). Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh. Trong hoạt động công tác Đoàn, luôn thực hiện tốt và có hiệu quả các nhiệm vụ, phong trào theo kế hoạch của Phòng Chính trị Viện Khoa học và Công nghệ quân sự; luôn có ý thức gắn các phong trào hoạt động Đoàn với hoạt động chuyên môn của đơn vị, cũng như với các hoạt động hoạt động đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động cộng đồng khác tại địa bàn nơi đóng quân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong những năm qua.