I. THÔNG TIN CƠ BẢN

- Họ tên: Hồ Huy Quang
- Ngày sinh : 12/11/1984
- Giới tính: Nam   Nữ  
- Dân tộc: Kinh  
- Đơn vị đang công tác: Trung tâm KTTT CNC; Binh chủng TTLL/BQP
- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
- Link video giới thiệu bản thân: tại đây

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

STT Nội dung Phân loại Trách nhiệm Minh chứng (Link file, website ...)
1

III. THÀNH TÍCH KHÁC

- Giải nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Binh chủng TTLL, năm 2018, do Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Tư lệnh Binh chủng TTLL ký ngày 10/01/2019 - Giải nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 19, năm 2018, do Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị ký ngày 09/5/2019, - Bằng khen Số 158/QĐ/TWĐTN ngày 24/5/2019, đã đạt danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” lần thứ X năm 2019 - Bằng khen Số 726/QĐ-LĐTBXH ngày 28/5/2019, đã có thành tích xuất sắc trong học tập và lao động sản xuất, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

IV. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

- Tham gia câu lạc bộ 5T (Tri thức thông tin trẻ) của Trung tâm KTTT CNC. - Tham gia các hoạt động phong trào đoàn thanh niên do Đơn vị tổ chức.