HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN

1. Click chuột vào tên các ứng viên để xem thông tin chi tiết  
2. Quy trình bình chọn trực tuyến
a) Bình chọn cho ứng viên nào, vui lòng đánh dấu (tick) vào trước tên của ứng viên đó.
b) Bình chọn tối đa 10 ứng viên, trong đó mỗi lĩnh vực chọn tối đa 02 ứng viên (riêng lĩnh vực Công nghệ Môi trường chọn tối đa 03 ứng viên).
c) Tick vào ô "Tôi không phải người máy".
d) Ghi các ý kiến cá nhân (nếu có).
e) Click vào nút Gửi bình chọn.